Šta je odredilo da jedan primorski grad na Jadranu bude udaljen od obale oko 5 kilometara otkrivamo u njegovoj prošlosti. Za razliku od drugih primorskih gradova koje zapljuskuje more Stari grad Bar smješten je ispod planinskog masiva Rumije. Nije nam poznato u kom trenutku tačno je udaren temelj Starom gradu Baru i koji je trenutak bio preloman. Poznato je da datira duže od 2000 godina. Razlozi za podizanje grada na nepristupačnoj litici bili su potreba za zaštitom stanovnika od brojnih neprijatelja kao i blizina pitke vode.

Stari grad Bar

Stari Bar kroz vjekove

Prvi značajniji razvoj grada vezuje se za početak stvaranja Dukljanske države krajem 10. i početkom 11. vijeka. Bilo je to vrijeme kada su na  prostoru  Balkana nastajale i nestajale brojne feudalne familije i smjenjivale se civilizacije. Neke su se u Baru zadržale duže, neke kraće, ali svaka je ostavila svoj pečat. U tome je bogatstvo Staroga grada koje treba otkriti.

Stari Bar najveći arheološki lokalitet na Balkanu

U gradu je krunisan prvi dukljanski kralj Mihajlo iz loze Vojislavljevića 1077. godine, osnovana je Barska nadbiskupija 1089. u vrijeme kralja Bodina.  U vrijeme vladavine Nemanjića, u 13. vijeku, žena cara Uroša I Nemanjića, Jelana Anžujska izgradila je manastir Svetog Nikole. Dinastija Balšić pored Ulcinja i Skadra imala je svoju rezidenciju i u Starom Baru  gdje je kovala svoj novac. Zlatno doba nastaje od 15. vijeka od kada je grad pod upravom Venecije. Izgrađene su velelepne palate po uzoru na venecijanske, grad se proširuje, a za potrebe odbrane grada podižu se nove zidine, bedemi i ravelini, obnovljena je Citadela.

Zidine staroga grada iz doba vladavine Venecije

Trenutak kada Zapad otvara vrata Istoku

Da li je baš Lav Sv.Marka iznad gradskih vrata bio presudan da Zapad otvori vrata Istoku saznajte na putovanju kroz prošlost obilaskom Starog grada Bara. Presudna je bila 1571.g. kada grad osvaja moćno Tursko carstvo.  Da li je Republika Venecija imala opravdane razloge da napusti grad i ostavi nezaštićeno  stanovništvo na milost i nemilost moćnom neprijatelju ispričaće vam vodiči agencije AVE  tours.

Za vrijeme vladavine Turaka  grad poprima orijentalni izgled. Izgrađen je akvaduk, jedini kulturni spomenik ove vrste  istočne obale Jadrana, barutana, sat – kula, hamam, a brojne crkve i katedrale pretvorene su u džamije…

Akvadukt – iz vremena Otomanske imperije

Crnogorska Pompeja

Nakon gotovo 300 godina pod Otomanskom imperijom 1878.g. grad je dočekao oslobođenje. Odbranom  grada rukovodio je lično kralj Nikola. Zanimljivo je da je upravo odbrana grada uslovila i njegovo najveće stradanje. U vremenu kada je oslobođen, grad je i zatvoren, a stanovnici  se sele ka moru. Tokom bombardovanja oštećeni su mnogi objekti, a nakon oslođenja potpuno je uništena Katedrala Sv. Đorđa u eksploziji baruta koji je oslobodilačka vojska čuvala u ovom vjerskom objektu. Znatno je oštećen  i Manastir Sv. Nikole nakon eksplozije oružja smještenog u obližnjoj barutani.

Stari grad Bar – Crnogorska Pompeja

Istovremeno kada  kralj Nikola  postavlja temelje luke Bar 1908.g niče novi grad na obali mora. Stanovništvo se  postepeno seli bliže moru u novoosnovani grad. Stari grad ostaje prepušten na milost i nemilost zubu vremena, a posljednji udarac  dobija u katastrofalnom zemljotresu 1979.g. 

Obilazak Starog grada sa AVE tours

Bar – grad Fenix

Izgradnjom novog grada i luke u zagrljaju Volujice počinju se uspostavljati pomorske i trgovačke veze sa mediteranskim zemljama i šire što dovodi do razvoja privrede. Osnivaju se banka i trgovačka društva, otvoren je i prvi hotel „Marina“. Grad je povezan sa uskotračnom željeznicom sa Virpazarom  na Skadarskom  jezeru, puštena je u rad prva električna centrala. Nobelovci, braća Markoni uspostavljaju prvu radio stanicu na Balkanu.

Pristan na staroj razglednici

Nakon drugog svjetskog rata Bar će po treći put promijeniti svoje mjesto pod Suncem. Odluka jugoslovenske vlade da proširi i izgradi modernu luku  uslovila je izmještanje grada na novu lokaciju. Mali primorski grad koji je osnovao Kralj Nikola, a mještani nazivali Pristan srušen je za potrebe proširenja luke. Stanovništvo je iseljeno u novoizgrađeno naselje pod imenom Novi Bar.

Bar danas

Danas je to moderan lučki grad, nautički centar sa marinom kapaciteta 1000 vezova. Bar je kulturni, obrazovni i sportski centar. Zbog sadržajne i raznolike ponude  na prostoru od 505km2 sa 46 km jadranske i 64 km jezerske obale Bar se razvija u zanimljivu i atraktivnu turističku destinaciju na dvije čarobne obale.

Barska marina kapaciteta oko 1000 vezova

Ostaci brojnih civilizacija, naslijeđe prošlosti koje se može vidjeti danas kroz kulturnu i gastronomsku ponudu svrstavaju Bar u destinaciju koja se ne treba propustiti tokom boravka u Crnoj Gori.

Bar je grad u koji možete doći drumskim i željezničkim saobraćajem, u prečniku od 50 – tak kilometara su dva međunarodna aerodroma, a pomorskim putem povezan je sa svijetom.

Dođite, vidjećete više nego što ste očekivali!!!

Pin It on Pinterest

Share This