Tajne Lipske pećine

Tajne Lipske pećine

U TOP 10 mjesta u Crnoj Gori koji su na listi izletničkog programa je Lipska pećina, jedina valorizovana i osposobljena pećina u najmanjoj zemlji Balkana. Lipsku pećinu treba posjetiti jer tu čovjek doživi stvaralačku moć prirode, koja je oformila  orginalne  forme...

Pin It on Pinterest